top of page
Dolmalık biber

Uluslararası
Biber ve Baharat Kongresi

26 Nisan 2022

 

HOŞGELDİNİZ

Uluslararası

Biber ve Baharat Kongresi

26 Nisan 2022

Tobasco, Meksika

online ve yüz yüze katılım

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Kongrenin temel amacı, dünyanın farklı noktalarında biber ve baharat çalışan bilim insanları ve akademisyenleri bir araya getirmek, araştırma bulgularını paylaşmalarına imkan sağlamak ve özellikle baharat çeşitliliğini dünyaya tanıtmaktır. Türkiye'deki ve dünyadaki biber ve baharat çeşitlerinin mevcut kaynak ve kullanım durumu, potansiyelleri ve sürdürülebilir kalkınmaları için ele alınması gereken sorun ve konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamak da bir diğer amacımızdır. Kongre sonunda yayınlanacak olan bildiri kitabı ve uluslararası kitaplarla araştırmacıların çalışmalarını dünya biber ve baharat literatürüne kazandırmak temel motivasyonumuzdur.  

Kongreye gönderilen özetler ISBN'li Bildiriler Kitabı'nda yayınlanacaktır. Dileyen katılımcıların tam metinleri uluslararası yayınevi tarafından bölümlü kitap olarak yayınlanacaktır

Kongre, kendi ülkelerinden deneyim alışverişini kolaylaştırmak için katılımcılar arasında maksimum etkileşime izin verecek şekilde tasarlanmıştır.

Kongre Kapsamı

Kongremiz tüm bilim dallarından "biber ve baharat" temalı çalışmalara açıktır.

Önemli Tarihler

Özet Gönderim Tarihi:  10 Nisan 2022

Program Duyurusu: 15 Nisan 2022

Kongre Tarihleri: 26 Nisan 2022

Son tam metin gönderim tarihi: 1 Mayıs 2022 (tam metin zorunlu değildir)

ISBN'li Bildiri Kitabı Yayını- 10 Mayıs 2022

ISBN'li Uluslararası Kitap Yayın Tarihi- 15 Mayıs 2022

Ücret

Tek bildiri ile online katılım 20 USD, İki bildiri ile online katılım 35 USD

Tek bildiri ile yüz yüze katılım 60 USD, İki bildiri ile yüz yüze katılım 100 USD

20 USD ödeme linki için TIKLAYINIZ

35 USD ödeme linki için TIKLAYINIZ

60 USD ödeme linki için TIKLAYINIZ

100 USD ödeme linki için TIKLAYINIZ

Yayın İmkanları

- Bildiri Kitabında Yayın: Özet ve tam metinler Liberty Yayınevi tarafından Amerika menşeili ISBN verilerek bildiri kitabında elektronik olarak yayınlanacaktır. 

- Uluslararası Kitap Bölümü Yayını: Dileyen katılımcılarımızın tam metinleri (İngilizce olması şartıyla) ÜAK ve YÖK mevzuatına göre doçentlik ve akademik teşvik kriterlerini sağlayan 8 yıllık uluslararası İksad Yayınevi tarafından kongreden bağımsız olarak çıkarılacak olan "Biber ve baharat" temalı İngilizce uluslararası kitaplarda yayınlanacaktır.

  * Kitap bölümü için tam metninizin İngilizce olması gerekmektedir

  * Kitaplar ISBN'li olarak elektronik ortamda yayınlanacaktır

  * Bölümlü uluslararası kitap yayını ücretsizdir. 

Özet Gönderimi

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özetleriniz 300-400 kelime aralığında olmalıdır ve en geç  10 Nisan 2022 tarihine kadar  contact@iksad.co.uk email adresine gönderilmelidir.

Bildiri özetinize ORCID NO, cep telefonu numarası ve özetinizin İngilizce olması zorunludur.

Tam Metin Gönderimi

Tam metin gönderim zorunluluğu bulunmamaktadır. Tam metninizi kongre bildiri kitabında yayınlatacaksanız Türkçe ya da İngilizce olarak gönderebilirsiniz. Tam metininizi kongreden bağımsız uluslararası kitap bölümü olarak yayınlatmak istemeniz halinde yalnızca İngilizce dilinde yazılmış olması gerekmektedir. Tam metinler en az 5 sayfa olmalı ve APA stili kaynak formatı kullanılmalıdır. Tam metin kitap bölümünüzü word/doc formatında en geç 1 Mayıs 2022 tarihine kadar contact@iksad.co.uk  adresine göndermeniz gerekmektedir.

DİKKAT

Uluslararası Kitap bölüm örneği için  LÜTFEN TIKLAYIN 

YAZIM KILAVUZU (bildiri kitabı için)

Özet/Tam Metin (bildiri kitabı için) Yönergeleri

- Times New Roman, 12 punto. (Makale başlığı, yazar isimleri, kurum isimleri, e-posta adresleri, özet ve tüm anahtar kelimeler 12 punto olmalıdır. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazarın yazı tipi boyutu yazar tarafından en uygun şekilde belirlenebilir)

- Satır aralığını 1.25 verin

- Paragrafın başında soldan girinti yapmayın.

- ANA başlıklar BÜYÜK harflerle ve koyu olarak yazılmalıdır.

- Tam metinleriniz en az 5 sayfa olmalıdır.

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKLAR bölümleri ayrı başlıklar altında gösterilmelidir.

Kongre ile ilgili soru ve önerilerinizi contact@iksad.co.uk   e-posta adresine gönderin.

bottom of page