top of page
Çevre Dostu Binalar

Uluslararası Multidisipliner
Ekoloji ve Çevre Çalışmaları Kongresi

4-5 Ağustos 2024, Londra

HOŞGELDİNİZ

ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER

EKOLOJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMALARI KONGRESİ

4-5 / AĞUSTOS / 2024 / LONDRA

Online ve Yüz-yüze Katılım

Çevre ve İnsan
Çevre ve Su
Çevre ve Hava
Çevre ve Toprak
Çevre ve İklim
Çevre ve Bitki
Çevre ve Orman
Çevre ve Enerji
Çevre ve Sıfır Atık
Çevre ve Yeşil Kimya
Kenevir Ekolojisi

Biyoloji
Kimya
Tarım
Bitki
Biyoenerji
Biyomalzeme
Biyoteknoloji
Doğal Yaşam
Gıda
Kozmetik
Medikal

Hava
Radyoaktivite
Malzeme Çeşitliliği
Nanoteknoloji
Sağlık
Sürdürülebilir Tarım
Sürdürülebilir Enerji
Toprak
Toprak Islahı
Tohum
Yapı Malzemeleri

Abstract Submission Deadline: July 18, 2024

Registration & Payment: by July 20, 2024

Program Announcement: July 24, 2024

Deadline for submission of the texts: August 6, 2024

Publication of Proceedings Book: August 24, 2024

ÜCRET

Tek bildiri ile online katılım 1000 TL , İki bildiri ile online katılım 1500 TL

Tek bildiri ile yüz yüze katılım 300 Euro, İki bildiri ile yüz yüze katılım 300 Euro

ÖZET GÖNDERİMİ
Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özetleriniz 200-300 kelime aralığında olmalıdır ve en geç 05 Mayıs 2024 tarihine kadar  contact@iksad.co.uk email adresine gönderilmelidir.

Bildiri özetinize ORCID NO, cep telefonu numarası ve özetinizin İngilizce olması zorunludur.

TAM METİN GÖNDERİMİ

Tam metin gönderim zorunluluğu bulunmamaktadır. Tam metninizi kongre bildiri kitabında yayınlatacaksanız Türkçe ya da İngilizce olarak gönderebilirsiniz.  Tam metinler en az 5 sayfa olmalı ve APA stili kaynak formatı kullanılmalıdır. Tam metin kitap bölümünüzü word/doc formatında en geç 30 Mayıs 2024 tarihine kadar contact@iksad.co.uk  adresine göndermeniz gerekmektedir.

YAZIM KILAVUZU
Özet/Tam Metin (bildiri kitabı için) Yönergeleri

- Times New Roman, 12 punto. (Makale başlığı, yazar isimleri, kurum isimleri, e-posta adresleri, özet ve tüm anahtar kelimeler 12 punto olmalıdır. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazarın yazı tipi boyutu yazar tarafından en uygun şekilde belirlenebilir)

- Satır aralığını 1.25 verin

- Paragrafın başında soldan girinti yapmayın.

- ANA başlıklar BÜYÜK harflerle ve koyu olarak yazılmalıdır.

- Tam metinleriniz en az 5 sayfa olmalıdır.

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKLAR bölümleri ayrı başlıklar altında gösterilmelidir.

Kongre ile ilgili soru ve önerilerinizi contact@iksad.co.uk   e-posta adresine gönderin.

DOÇENTLİK - AKADEMİK TEŞVİK
Kongremiz doçentlik kriterlerini karşılamaktadır. Düzenleme kurulu resmi görevlendirmelerine ilişkin üst yazı kongre sonrası katılımcılarla paylaşılacaktır.

Türkiye için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.  Ülkemizde Kenevir üzerine yapılan çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla hakem sürecini geçen tüm çalışmalar programa alınacaktır. Bu sebeple kongremiz akademik teşvike uygun olarak planlanmamıştır

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

BİLİM KURULU ÜYELERİ

orman yangınları
bottom of page