top of page

Uluslararası Multidisipliner
Çevre ve Kenevir Kongresi
Ç-KENEVİR2024

HOŞGELDİNİZ

logo.png

ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER

ÇEVRE VE KENEVİR KONGRESİ

20-22 / MAYIS / 2024 / ANKARA

Online ve Yüz-yüze Katılım

Bildiri Çağırısı

Kongrenin temel amacı, dünyanın farklı noktalarında kenevir çalışan bilim insanları ve akademisyenleri bir araya getirmek, araştırma bulgularını paylaşmalarına imkan sağlamak ve özellikle endüstriyel kenevirin dünyaya tanıtmaktır. Türkiye'deki ve dünyadaki kenevirin mevcut kaynak ve kullanım durumu, potansiyelleri ve sürdürülebilir kalkınmaları için ele alınması gereken sorun ve konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamak da bir diğer amacımızdır. Kongre sonunda yayınlanacak olan bildiri kitabı ve uluslararası kitaplarla araştırmacıların çalışmalarını dünya kenevir literatürüne kazandırmak temel motivasyonumuzdur. Kongreye gönderilen özetler ISBN'li Bildiriler Kitabı'nda yayınlanacaktır. Dileyen katılımcıların tam metinleri uluslararası yayınevi tarafından bölümlü kitap olarak yayınlanacaktır Kongre, kendi ülkelerinden deneyim alışverişini kolaylaştırmak için katılımcılar arasında maksimum etkileşime izin verecek şekilde tasarlanmıştır.

Çevre ve İnsan
Çevre ve Su
Çevre ve Hava
Çevre ve Toprak
Çevre ve İklim
Çevre ve Bitki
Çevre ve Orman
Çevre ve Enerji
Çevre ve Sıfır Atık
Çevre ve Yeşil Kimya
Kenevir Ekolojisi

Kenevir Biyolojisi
Kenevir Kimyası
Kenevir Tarımı
Kenevir ve Bitki
Kenevir ve Biyoenerji
Kenevir ve Biyomalzeme
Kenevir ve Biyoteknoloji
Kenevir ve Doğal Yaşam
Kenevir ve Gıda
Kenevir ve Kozmetik
Kenevir ve Medikal

Kenevir ve Hava
Kenevir ve Radyoaktivite
Kenevir ve Malzeme Çeşitliliği
Kenevir ve Nanoteknoloji
Kenevir ve Sağlık
Kenevir ve Sürdürülebilir Tarım
Kenevir ve Sürdürülebilir Enerji
Kenevir ve Toprak
Kenevir ve Toprak Islahı
Kenevir ve Tohum
Kenevir ve Yapı Malzemeleri

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün:  05 Mayıs 2024

Ödeme ve kesin kayıt:  05-10 Mayıs 2024

Kongre Programı Yayın Tarihi: 12 Mayıs 2024 

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün: 30 Mayıs 2024

ISBN'li Bildiri Kitabının Yayınlanması:  25 Haziran 2024

ÜCRET

Tek bildiri ile online katılım 500 TL, İki bildiri ile online katılım 800 TL

Tek bildiri ile yüz yüze katılım 350 TL, İki bildiri ile yüz yüze katılım 650 TL

HESAP BİLGİLERİ

Kredi kartı ile 350 TL ödemek için linki tıklayınız https://www.paytr.com/link/xlbkMj3?lang=en

Kredi kartı ile 450 TL ödemek için linki tıklayınız https://www.paytr.com/link/rOtDrEc?lang=en

 

Kredi kartı ile 500 TL ödemek için linki tıklayınız https://www.paytr.com/link/rOtDrEc?lang=en

Kredi kartı ile 650 TL ödemek için linki tıklayınız https://www.paytr.com/link/AUL3380?lang=en

ÖZET GÖNDERİMİ
Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özetleriniz 200-300 kelime aralığında olmalıdır ve en geç 05 Mayıs 2024 tarihine kadar  contact@iksad.co.uk email adresine gönderilmelidir.

Bildiri özetinize ORCID NO, cep telefonu numarası ve özetinizin İngilizce olması zorunludur.

TAM METİN GÖNDERİMİ

Tam metin gönderim zorunluluğu bulunmamaktadır. Tam metninizi kongre bildiri kitabında yayınlatacaksanız Türkçe ya da İngilizce olarak gönderebilirsiniz.  Tam metinler en az 5 sayfa olmalı ve APA stili kaynak formatı kullanılmalıdır. Tam metin kitap bölümünüzü word/doc formatında en geç 30 Mayıs 2024 tarihine kadar contact@iksad.co.uk  adresine göndermeniz gerekmektedir.

YAZIM KILAVUZU
Özet/Tam Metin (bildiri kitabı için) Yönergeleri

- Times New Roman, 12 punto. (Makale başlığı, yazar isimleri, kurum isimleri, e-posta adresleri, özet ve tüm anahtar kelimeler 12 punto olmalıdır. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazarın yazı tipi boyutu yazar tarafından en uygun şekilde belirlenebilir)

- Satır aralığını 1.25 verin

- Paragrafın başında soldan girinti yapmayın.

- ANA başlıklar BÜYÜK harflerle ve koyu olarak yazılmalıdır.

- Tam metinleriniz en az 5 sayfa olmalıdır.

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKLAR bölümleri ayrı başlıklar altında gösterilmelidir.

Kongre ile ilgili soru ve önerilerinizi contact@iksad.co.uk   e-posta adresine gönderin.

DOÇENTLİK - AKADEMİK TEŞVİK
Kongremiz doçentlik kriterlerini karşılamaktadır. Düzenleme kurulu resmi görevlendirmelerine ilişkin üst yazı kongre sonrası katılımcılarla paylaşılacaktır.

Türkiye için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.  Ülkemizde Kenevir üzerine yapılan çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla hakem sürecini geçen tüm çalışmalar programa alınacaktır. Bu sebeple kongremiz akademik teşvike uygun olarak planlanmamıştır

KİTAP BÖLÜMÜ YAYIN OLANAĞI

Dileyen katılımcılar, tam metinlerini kongre başkanlığının editörlüğünde kongre konu başlıklarına göre kitap oluşturacak, konu bütünlüğünü sağlayacak yeterli sayıda tam metinler olması durumunda editör değerlendirmesi sonrası uygun bulunan tam metinler PDF olarak ISBN’li İngilizce ve Türkçe yayımlanacak kongre temalı kitaplarda “uluslararası kitap bölümü” olarak yayınlatabileceklerdir. Kitap bölümleri İKSAD Yayınevi tarafından basılacaktır. Çalışmanızın yayınlanması için Yayın evi bölüm başı 700 TL yayın ücreti talep edecektir.

Tam metinlerini Kongre temalı kitaplarda kitap bölümü olarak yayınlatmak isteyen katılımcıların, kongre sonrasında açıklanacak Kongre Tema Başlıklarına göre TAM METİNLERİNİ en geç 30 MAYIS 2024 saat 17:00 kadar akaradag68@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. Kongre temalı kitap bölümleri olacak kitapların yayımı 15-30 Temmuz 2024 tahine kadar yayınlanacaktır.

Kitap Bölümü olarak yayınlanmak üzere gönderilen tam metinlerde benzerlik oranı %20 üzerindeki çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır. 

Bildiri de yer alan tüm yazarlara isim, soy isim, çalıştığı yer, çalışma alanı, şehir ve Ülke, mail adresleri, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının bulunması zorunludur.

Yazım kuralları için lütfen ekteki Yazım Kuralları Dosyasını inceleyiniz​ TIKLAYINIZ

KONGRE ONURSAL BAŞKANI

Prof. Dr. Murat YÜLEK

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ

Kimya Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat

KONGRE BİLİM KURULU BAŞKANI

Prof. Dr. Metin TURAN

Tarımsal Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul

KONGRE DÜZENLEME KURULU EŞ-BAŞKANI

Prof. Dr. Ufuk KOCA ÇALIŞKAN

Eczacılık Meslek Bilimleri, Farmakognozi, Eczacılık Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Ankara

KONGRE DÜZENLEME KURULU EŞ-BAŞKANI

Doç. Dr. Uğur TUTAR

Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Farmasötik Botanik Bölümü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

 • Professor Sinan Kıvrak, PhD - Electrical and Electronics Engineering, Faculty of Engineering, Ostim University, Ankara

 • Professor Yücel Güney, PhD - Open Education Faculty, Department of Construction, Anadolu University, Eskişehir

 • Professor Muhammed Nauman Aftab, PhD - Institute of Industrial Biotechnology, Government College University, Pakistan

 • Professor Muhammet Uzun, PhD - Textile Engineering Department, Faculty of Technology, İstanbul Marmara University, İstanbul

 • Associate Professor Ahmet Güngör Pakfiliz, PhD - Electrical and Electronics Engineering, Faculty of Engineering, Ostim University, Ankara

 • Assistant Professor Prannoy Suraneni, PhD - Miami Engineering Career Development Civil and Architectural Engineering, University of Miami, USA

 • Lecturer Bahattin Gökhan Topal - TTO Manager, Vocational School E-Commerce and Marketing Program, Ostim University, Ankara

KENEVİR FORUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 • İbrahim POLAT; Business Person, Polat Group Holding - POLAT Group Holding, which is a leader in the fields of Machinery, Reducer and Arboriculture in Turkey, also operates in the fields of agriculture and olive oil. “Polat Supercritical CO2 Extraction Systems”, manufactured for the first time by Polat Group, to perform high efficiency and high purity extraction, especially in the Food, Pharmaceutical and Cosmetic sectors, including Hemp. Polat Supercritical Carbon Dioxide Extraction Systems enable the control of CO2 solubility and provide a wide range of uses in separation and purification processes. https://www.polatgroup.com.tr/

 • Uğur BALKUV - Business Person, KENEVİRO, Chairman of the Board of Directors https://keneviro.com.tr/tr/hakkimizda

 • Orkun BALKUV -  Business Person, KENEVİRO, CoFounder & President of the Board. Pioneer of Industrial Hemp Farming and Processing in Turkey. Owns the rights of ‘Narli’, one of two certified local Industrial Hemp varieties in Turkey. 520 HA of Contract Farming in 2023, looking to farm more than 1500HA in 2024. Processes Hemp to produce Raw Materials for sectors such as Textile, Construction, Cosmetics, Insulation, furniture, medicine etc.

 • Ahmet NEDANLI; Business Person - SOLOMCAN is one of Turkey's leading organic fertilizer producers. The aim of this organization is to rehabilitate lands and produce safe food. It also has technology-based, climate-controlled and soil-based greenhouses. It is an organization that has started to implement high-level projects in the private sector for the purpose of obtaining cannabinoids from Hemp and conducting research on human health. https://www.solomcan.com/

 • Levent KAHRİMAN; Business Person - Laber Chemistry. LABER Chemistry is a cosmetics company that takes its color and company goal from the green of nature and sees making green, natural, organic and innovative products obtained from the laboratory as its basic philosophy. https://www.laberkimya.com/laber-kimya--laber-organik--organik-kozmetik-%c3%bcretimi.html

 • Gökhan Aydın; MEDDİCANNA - https://medicanna-amsterdam.nl/
  Abdurrahman DİLİPAK; Kenevir Platformu Sözcüsü

 • Cumali ÜNALDI; Bureaucrat

BİLİM KURULU ÜYELERİ

 • Professor Adem Doğangün, PhD - Engineering Faculty, Civil Engineering Department, Uludağ University

 • Professor Ahmet Onay, PhD - Department of Biology, Faculty of Science, Dicle University, Diyarbakır

 • Professor Bahittin Kahveci, PhD - Health Sciences University, Karadeniz Technical University, Trabzon

 • Professor Baybars Ali Fil, PhD - Department of Environmental Engineering, Balıkesir University, Balıkesir
  Professor Birol Kılkış, PhD - Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, Ostim University, Ankara

 • Professor Ergin Öztürk, PhD - Animal Nutrition / Feed Technology / Animal Biotechnology, Animal Science, Ondokuz Mayıs University, Samsun

 • Professor Ergün Yıldız, PhD - Department of Environmental Engineering, Atatürk University, Erzurum
  Professor Ertuğrul Erdoğmuş, PhD - Water and Wastewater Treatment, Water Resources Management, Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Architecture and Design, Bartın University, Bartın

 • Professor Fatih Şen, PhD - Sen Research Group, Department of Biochemistry, Dumlupınar University, Kütahya

 • Professor Fehiman Çiner, PhD - Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Niğde Ömer Halis Demir University, Niğde

 • Professor Franjo Grotenhermen, PhD - Nova-Institut, Goldenbergstraße 2, 50354 Hürth, Germany

 • Professor Hakan Parlakpınar, PhD - Department of Medical Pharmacology, Faculty of Medicine, Inonu University, Malatya

 • Professor Hakan Yıldırım, PhD - Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, Malatya Turgut Özal University, Malatya

 • Professor Handan Ucun Özel, PhD - Water and Wastewater Treatment, Water Resources Management, Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Architecture and Design, Bartın University, Bartın

 • Professor İbrahim Demirtaş, PhD - Faculty of Pharmacy, Ondokuz Mayıs University, Samsun

 • Professor İsa Telci, PhD - Department of Field Crops, Medicinal and Aromatic Plants, Faculty of Agriculture, University of Applied Sciences, Isparta

 • Professor Kirsten Müller-Vahl, PhD - International Alliance of Cannabinoid Medicines, Department of Psychiatry, Social Psychiatry and Psychotherapy at the Hannover Medical School (MHH), Germany

 • Professor Mahfuz Elmastaş, PhD - Faculty of Hamidiye Pharmacy, Department of Biochemistry, University of Health Sciences, Istanbul

 • Professor Mahmut Durmuş, PhD - Faculty of Medicine, Department of Algology, Medeniyet University, Istanbul

 • Professor Manuel Guzmán Pastor, PhD - Principal Investigator, Biochemistry and Molecular Biology at Complutense University of Madrid, Spain

 • Professor Mehmet Emin Çalışkan, PhD - Department of Crop Production, Faculty of Agricultural Sciences and Technologies, Niğde ÖmerHalis Demir University, Niğde

 • Professor Mehmet Serhat ODABAŞ, PhD - Faculty of Agriculture, Ondokuz Mayıs University, Samsun

 • Professor Muhammet Uzun, PhD - Textile Engineering Department, Faculty of Technology, İstanbul Marmara University, İstanbul

 • Professor Müberra Andaç, PhD - Faculty of Science, Ondokuz Mayıs University, Samsun

 • Professor Mükerrem Şahin, PhD - Faculty of Pharmacy, Basic Pharmaceutical Sciences, Yıldırım Beyazıt University, Ankara

 • Professor Neslihan Doğan Sağlamtimur, PhD - Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Niğde Ömer Halis Demir University, Niğde

 • Professor Nihat Dilsiz, PhD - Faculty of Hamidiye Pharmacy, Institute of Health Sciences, Department of Molecular Biology and Genetics, University of Health Sciences, Istanbul 

 • Professor Noureddine Gherraf, PhD - Department of Chemistry, Faculty of Sciences, University of Mentouri-Constantine, Algeria

 • Professor Ömer Andaç, PhD - Faculty of Science, Ondokuz Mayıs University, Samsun

 • Professor Özden Öztürk, PhD - Department of Field Crops, Faculty of Agriculture, Selçuk University, Konya

 • Professor Rahmatullah Qureshi, PhD - Chairman, Department of Botany, Pir Mehr Ali Shah Arid Agriculture University, Rawalpindi, Pakistan

 • Professor Ramazan Erenler, PhD - Faculty of Health Sciences, Iğdır University, Iğdır

 • Professor Salah Akkal, PhD - Laboratoire de Phytochimie et Analyses Physico-chimiques et Biologiques Université Mentouri de Constantine Route de Aïn El Bey 25000 Constantine Algérie

 • Professor Simone Graeff-Hönninger, PhD - Universität Hohenheim apl. AG Anbausysteme und Modellierung (340 AG) Fruwirthstr. 23 70599 Stuttgart

 • Professor Sven Gottschling; PhD - Center for cross-age palliative medicine and pediatric pain therapy, Saarland University, Germany 

 • Professor Teodor RUSU, PhD - Agrotechnics, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca: Cluj-Napoca, Cluj, RO

 • Professor Ufuk Demirel, PhD - Department of Crop Production, Faculty of Agricultural Sciences and Technologies, Niğde Ömer Halis Demir University, Niğde

 • Professor Ünal Kılıç, PhD - Animal Nutrition / Feed Technology, Animal Science, Ondokuz Mayıs University, Samsun

 • Associate Professor Ahmet Kınay, PhD - Department of Field Crops, Faculty of Agriculture, Tokat Gaziosmanpaşa University

 • Associate Professor Esra Eroglu Ozkan, PhD - Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Istanbul University, İstanbul

 • Associate Professor Fatma Torun, PhD - Department of Environmental Engineering, Atatürk University, Erzurum

 • Associate Professor Gülçin Güreşçi, PhD - Economics and Administrative Sciences, Economics Department, Dokuz Eylul University, İzmir

 • Associate Professor Kaan Işınkaralar, PhD - Department of Environmental Engineering, Kastamonu University, Kastamonu

 • Associate Professor Kamil Atacan, PhD - Engineering Faculty, Civil Engineering Department, Osmangazi University, Eskişehir

 • Associate Professor Nejdet Değermenci, PhD - Department of Environmental Engineering, Kastamonu University, Kastamonu

 • Associate Professor Remzi Ekici, PhD - Field Crops Department, Faculty of Agriculture, Dicle University, Diyarbakır

 • Associate Professor Selma Onarıcı, PhD - TUBITAK Marmara Research Center, Life Sciences, TUBITAK, Gebze, Kocaeli

 • Associate Professor Serkan Bayar, PhD - Department of Environmental Engineering, Atatürk University, Erzurum

 • Associate Professor Sinan Kul, PhD - Department of Emergency Aid and Disaster Management, Bayburt University, Bayburt

 • Assistant Professor Attia Hamid; PhD - Institute of Industrial Biotechnology, Government College University, Pakistan

 • Assistant Professor Eren Balaban, PhD - Engineering Faculty, Civil Engineering Department, Eskişehir Technical University, Eskişehir

 • Assistant Professor İbrahim Cengiz, PhD - Department of Emergency Aid and Disaster Management, Bayburt University, Bayburt

 • Assistant Professor Mehmet İnanç Onur, PhD - Engineering Faculty, Civil Engineering Department, Eskişehir Technical University, Eskişehir

 • Assistant Professor Mustafa A. Alheety, PhD - Nano Inorganic Chemistry, Al-Hadi University College, Baghdad, Iraq

 • Assistant Professor Prannoy Suraneni, PhD - Miami Engineering Career Development Civil and Architectural Engineering, University of Miami

 • Çiğdem Serdengeçti, PhD - Vocational School, Biomedical Device Technology Program, Ostim University, Ankara

 • Derya Özdemir, PhD - Board member of the Development of Environment, People, Health and Education Association, İzmir

 • Doğuş Yüksel, PhD - Vocational School, E-Commerce and Marketing Program, Ostim University, Ankara

 • Egehan Özkan Alkaş, PhD - Faculty of Economics and Administrative Sciences, Management Information Systems, Ostim University, Ankara

 • Ethan Budd Russo, MD - CReDO Science, Psychopharmacology researcher, Vashon, Washington, USA

 • Pelin Tören Özgün, PhD - Faculty of Engineering, Materials Science and Engineering, Ostim University, Ankara

 • Lecturer Ayşe Atabey - Meslek Yüksekokulu, Lojistik Programı, Ostim Üniversitesi, Ankara

canabis.jpg
bottom of page