Azerbaycan Raks Havaları Atlası Projesi

Proje yürütücüsü: İlgar İMAMVERDİYEV

Kategori

RB

Projenin Yürütüldüğü Yer

Azerbaijan

Başlangıç Yılı

2021

Süre

------

ECOLOGY DYSTOPIA AND FICTIONALIZATION

Proje yürütücüsü: Bülent Cercis TANRITANIR, Fatma KARAMAN

Kategori

RB

Projenin Yürütüldüğü Yer

Van Yüzüncü Yıl University, School of Social Sciences, Van Türkiye.

Başlangıç Yılı

2021

Süre

------

SEÇMEN TERCİHİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: Van örneği

Proje yürütücüsü: Zekeriya Nas

Kategori

RB

Projenin Yürütüldüğü Yer

Van, Türkiye

Başlangıç Yılı

2021

Süre

------

IĞDIR İLİ HASTALIKLAR HARİTASI 2020

Proje yürütücüsü: İKSAD, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Kategori

RB

Projenin Yürütüldüğü Yer

Iğdır, Türkiye

Başlangıç Yılı

2021

Süre

------

JAPONYA'DAKİ TÜRK GÖÇMENLERİN ENTEGRASYONU PROJESİ

Proje yürütücüsü: İSMET KIRIKLAR, İKSAD

Kategori

RA, SA

Projenin Yürütüldüğü Yer

Tokyo, Japonya

Başlangıç Yılı

2018

Süre

3 YIL

La2Ti2O7 /pani /colemanite KOMPOZİTLERİN RADAR ABSORBLAMA ÖZELLİKLERİ VE TÜRK SAVUNMA SANAYİİNDE UYGULANMASI

Proje yürütücüsü: ETEM ŞAHİN, İKSAD

Kategori

RA

Projenin Yürütüldüğü Yer

Türkiye

Başlangıç Yılı

2019

Süre

2 YIL

TARİHİ, SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI VE SİYASAL YÖNLERİYLE ÇEÇENLER

Proje yürütücüsü: VEFA KURBAN, İKSAD

Kategori

RA

Projenin Yürütüldüğü Yer

Türkiye

Başlangıç Yılı

2019

Süre

2 YIL

TÜRK DÜNYASI TURİZM POTANSİYELİ

Proje yürütücüsü: İKSAD

Kategori

RA

Projenin Yürütüldüğü Yer

Türkiye, Kazakistan

Başlangıç Yılı

2019

Süre

2 YIL

AĞ VE BİLGİ SİSTEMLERİNE YAPILAN SALDIRILARIN TESPİTİNDE KULLANILAN SİSTEMLER

Proje yürütücüsü: İKSAD

Kategori

RA

Projenin Yürütüldüğü Yer

Türkiye

Başlangıç Yılı

2019

Süre

2 YIL

BİLİMSEL HAKEMLİK EĞİTİM PROGRAMI

Proje yürütücüsü: İKSAD, NECATİ DEMİR

Kategori

RA

Projenin Yürütüldüğü Yer

Türkiye, ABD, Fransa, Afganistan, Azerbaycan

Başlangıç Yılı

2019

Süre

3 YIL

RADAR VE DAHA GENİŞ FREKANS ARALIĞINDA KOLEMANİT/PANI/SiO2 KOMPOZİTLERİN ELEKTROMANYETİK KALKANLAMA PERFORMANSLARI

Proje yürütücüsü: İKSAD

Kategori

RA

Projenin Yürütüldüğü Yer

Türkiye

Başlangıç Yılı

2020

Süre

2 YIL

9 TÜRK LEHÇESİNİN ÖĞRETİMİ İÇİN EĞİTİM MATERYALLERİNİN HAZIRLANMASI VE ONLINE KURS PROGRAMI

Proje yürütücüsü: İKSAD, Abdulqayyum MAIMATI

Kategori

RA

Projenin Yürütüldüğü Yer

Türkiye

Başlangıç Yılı

2020

Süre

3 YIL

POLIANILIN-Mo:NiFe2O4 KOMPOZİTLERİN MİKRODALGA ELEKTROMANYETİK EKRANLAMA ETKİNLİĞİ VE ÜRETİMİ

Proje yürütücüsü: İKSAD

Kategori

RA

Projenin Yürütüldüğü Yer

Türkiye

Başlangıç Yılı

2020

Süre

2 YIL

GENELLEŞTİRİLMİŞ LOKAL MORREY UZAYLARINDA LİTTLEWOOD-PALEY FONKSİYONUNUN MULTİLİNEER KOMÜTATÖRÜNÜN SINIRLILIĞI

Proje yürütücüsü: İKSAD, Doç. Dr. Ferit GÜRBÜZ

Kategori

RA

Projenin Yürütüldüğü Yer

Türkiye

Başlangıç Yılı

2020

Süre

1 YIL

IL-18 (-607C/A), IL-18 (-137G/C) GEN VARYASYONLARI VE IL-18 EKSPRESYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN PROSTAT KANSERİ ERKEN TANISININ BELİRLENMESİNDE, PROGRESYONUNDA VE TÜMÖR DERECELENDİRMESİNDEKİ ROLLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Proje yürütücüsü: İKSAD, Dr. Nevra ALKANLI

Kategori

RA

Projenin Yürütüldüğü Yer

Türkiye

Başlangıç Yılı

2020

Süre

3 YIL

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK HÜCRE KÜLTÜRÜ EĞİTİM PROGRAMI

Proje yürütücüsü: İKSAD, Dr. Ahmet Şevki TAŞKIRAN

Kategori

RA

Projenin Yürütüldüğü Yer

Türkiye

Başlangıç Yılı

2020

Süre

2 YIL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNDA UYGULANAN ÖJENİK SİYASÎ TEDBİRLERİN TÜRK KİŞİLER HUKUKU PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Proje yürütücüsü: İKSAD, Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER

Kategori

RA

Projenin Yürütüldüğü Yer

Türkiye

Başlangıç Yılı

2020

Süre

1 YIL

FARKLI TİPTEKİ GLOKOMATÖZ OPTİK DİSK HASARLARINDA 10-2 GÖRME ALANI TESTİNDE GÖRÜLEN GÖRME ALANI KAYIPLARININ TESPİTİ

(Proje sonucu : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002939420305833)

Proje yürütücüsü: EREN EKİCİ

Kategori

RB

Projenin Yürütüldüğü Yer

ABD

University of California

Başlangıç Yılı

2019

Süre

2 YIL

STRATEJİK PARALAKSIN DOĞDUĞU NOKTADA TÜRK VE RUS İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİ: KIBRIS VE ÖTESİ

Proje yürütücüsü: VEFA KURBAN

Kategori

RB

Projenin Yürütüldüğü Yer

Türkiye

Başlangıç Yılı

2019

Süre

2 YIL

IRAK VE SURİYE’DE FARKLI ÜLKELERİN DEMOGRAFİK YAPIYI DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK POLİTİKALARININ SAHAYA YANSIMASI

Proje yürütücüsü: AHMET RASLAN

Kategori

RB

Projenin Yürütüldüğü Yer

Türkiye, Irak, Suriye

Başlangıç Yılı

2019

Süre

2 YIL

TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN SUYOLU TÜRK BOĞAZLARI

Proje yürütücüsü: İSMAİL KÖSE

Kategori

RB

Projenin Yürütüldüğü Yer

Londra,

İngiltere Arşivleri

Başlangıç Yılı

2020

Süre

1 YILA KADAR

HİDROJEN GEVREKLİĞİNİN YÜKSEK DEFORMASYON HIZLARINDA NÜMERİK VE DENEYSEL YÖNTEMLER İLE ARAŞTIRILMASI

Proje yürütücüsü: BURAK BAL

Kategori

RB

Projenin Yürütüldüğü Yer

ABD

California University

Başlangıç Yılı

2020

Süre

1 YILA KADAR

LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MAKALE YAZIM EĞİTİMİ

Proje yürütücüsü: HASAN ÇİFTÇİ

Kategori

RB

Projenin Yürütüldüğü Yer

Türkiye, Azerbaycan

Başlangıç Yılı

2020

Süre

1 YILA KADAR

PLASTİK GÜNEŞ HÜCRELERİ İÇİN AKTİF TABAKA MATERYAL OLARAK DÜŞÜK BAND ARALIKLI KONJUGE POLİMERLER

Proje yürütücüsü: BANU KÖZ

Kategori

RB

Projenin Yürütüldüğü Yer

ABD

California University

Başlangıç Yılı

2020

Süre

1 YILA KADAR

MİMARİ TASARIM BAĞLAMINDA AFET RİSKİ OLAN BÖLGELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI TASARIMI TEMEL İLKELERİNİN ÖRNEK YAPILAR ÜZERİNDEN ARAŞTIRILMASI

Proje yürütücüsü: HATİCE DERYA ARSLAN

Kategori

RB

Projenin Yürütüldüğü Yer

ABD

University of Central Florida 

Başlangıç Yılı

2020

Süre

1 YILA KADAR

KONUTLARDA MEKANSAL KALİTENİN KULLANICI YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: SAMSUN ÖRNEĞİ

Proje yürütücüsü: ALPER BODUR

Kategori

RC

Projenin Yürütüldüğü Yer

Samsun

Başlangıç Yılı

2020

Süre

1 YILA KADAR

SELENDİ (MANİSA) HALK HEKİMLİĞİNDE SAĞALTMA OCAKLARI

Proje yürütücüsü: SELAMİ FEDAKAR

Kategori

RC

Projenin Yürütüldüğü Yer

Manisa

Başlangıç Yılı

2020

Süre

1 YILA KADAR

COVID 19 SALGINININ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZİ

Proje yürütücüsü: PINAR KOÇ

Kategori

RC

Projenin Yürütüldüğü Yer

Türkiye

Başlangıç Yılı

2020

Süre

1 YILA KADAR

COVİD-19 NEDENİYLE ALGILANAN RİSK VE YERLİ TURİSTLERİN SEYAHAT DAVRANIŞLARI

Proje yürütücüsü: NEŞE KAFA

Kategori

RC

Projenin Yürütüldüğü Yer

Türkiye

Başlangıç Yılı

2020

Süre

1 YILA KADAR

UZMANLARIN COVID-19 MÜCADELESİ VE HALKIN DAYANIKLILIĞININ ARTIRILMASI (GÜMÜŞHANE İLİ ÖRNEĞİ)

Proje yürütücüsü: İKSAD, DOÇ.DR. NİLGÜN ULUTAŞDEMİR

Kategori

SA

Projenin Yürütüldüğü Yer

Gümüşhane

Başlangıç Yılı

2020

Süre

1 YILA KADAR

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İYİLİK HALİ DÜZEYLERİNDE COVID-19 PANDEMİSİNİN ETKİSİ VE İYİLİK HALİNİN YÜKSELTİLMESİNE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Proje yürütücüsü: İKSAD, DR. MUHAMMET ÇANKAYA

Kategori

SA

Projenin Yürütüldüğü Yer

Çorum

Başlangıç Yılı

2020

Süre

1 YILA KADAR

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME BECERİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ

Proje yürütücüsü: İKSAD, DR. MEHMET KAPLAN

Kategori

SA

Projenin Yürütüldüğü Yer

Isparta

Başlangıç Yılı

2020

Süre

1 YILA KADAR

AFETE MÜDAHALE ORGANİZASYONUNDA KADIN GÖNÜLLÜLERİN ROLÜ: ELAZIĞ DEPREMİ ÖRNEĞİ

Proje yürütücüsü: İKSAD, DOÇ. DR. ALİ EKŞİ

Kategori

SA

Projenin Yürütüldüğü Yer

Elazığ

Başlangıç Yılı

2020

Süre

1 YILA KADAR

PANDEMİ GİBİ TÜM DÜNYAYI ETKİLEYEN BEKLENMEDİK DURUMLARA KARŞI YENİ TOPLUM TABANLI AFET YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

Proje yürütücüsü: İKSAD, DR. GÜLÇİN GÜREŞÇİ

Kategori

SA

Projenin Yürütüldüğü Yer

İzmir

Başlangıç Yılı

2020

Süre

1 YILA KADAR