KATEGORİ RC

Bu program kapsamında tüm bilim dallarından projeler kurumsal olarak desteklenmektedir.  RC Kategorisinde yıl içerisinde 4 dönemde başvurular kabul edilmektedir. Projelerinizi RC kategorisinde gerçekleştirmek istemeniz halinde aşağıda belirtilen takvimde sizin için uygun olan dönemde  Proje Öneri Formunuzu  iksadprojects@gmail.com adresine mail olarak göndererek başvurunuzu yapmanız  gerekmektedir.

Başvuru Takvimi

1. Dönem: 1-29 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuru yapılması gerekmektedir

2. Dönem: 1-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında başvuru yapılması gerekmektedir

3. Dönem: 1-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında başvuru yapılması gerekmektedir

4. Dönem: 1-30 Kasım 2020 tarihleri arasında başvuru yapılması gerekmektedir

PROJE İLE İLGİLİ SÜREÇ VE SIKÇA SORULAN SORULAR 

1- Proje Başvurumu nasıl yapmalıyım: Proje başvurunuzu Proje Öneri Formunu doldurarak en geç 29 Şubat 2020 tarihine kadar iksadprojects@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. Proje öneri formunuz bize ulaştıktan sonra proje öneriniz değerlendirilmek üzere jüriye gönderilir. 

2- Jüri kimlerden oluşur: Jüri 3 üyeden oluşur. Bir üye sizin alanınızdan akademisyen, bir üye sektör temsilcisi, bir üye de İKSAD proje uzmanıdır. Jüri en kısa süre içerisinde proje önerinizi bilimsel yeterlilik ve somut fayda yönleriyle değerlendirmeye alır. Jüri değerlendirmesi sonucu raporunu hazırlayarak (olumlu ya da olumsuz) gerekçesi ile bilim kuruluna gönderir.  Bilim kurulu da jüri değerlendirme raporu ile beraber kendi görüşünü yönetim kuruluna sunar. Jüri ve bilim kurulu raporları doğrultusunda Yönetim Kurulu kabul ya da red yönünde nihai kararını verir.

3- Proje önerimin reddedilmesi halinde itiraz hakkım var mıdır? Jüri ve bilim kurulu raporlarına sonucun size bildirilmesinden itibaren üç gün içerisinde gerekçenizle beraber itiraz edilebilirsiniz. 

4- Proje önerimin kabul edilmesi halinde süreç nasıl işleyecektir? Proje önerinizin kabul edilmesi halinde tarafınıza resmi bir sözleşme gönderilecektir. Proje yöneticisi olarak sözleşmeyi imzalayarak bize göndermenizin hemen sonrasında projeniz için tarafımızca projeniz için bir proje uzmanı ve bir proje denetçisi atanacaktır. 

5- Projem için atadığınız proje uzmanı ve proje denetçisinin görevleri tam olarak nedir? Proje uzmanı ve proje denetçileri proje danışmanlık ve denetim şirketlerinden ya da bağımsız proje uzmanı ve denetçilerinden hizmet satın alınması yöntemi ile temin edilmektedir. Proje uzmanı, bize vermiş olduğunuz projenizin, proje öneri formunda belirttiğiniz esaslara göre yürütmeniz noktasında İKSAD adına gözlemcilik yapmakta, bizimle olan bağlantınızı sağlamaktadır. Proje denetmeni, projenizle ilgili ortaya çıkabilecek aksaklıkları önlemek adına sizin ve proje uzmanımızın çalışmalarını denetleyerek bizlere raporlamaktadır.

6- Proje uzmanı ve proje denetçisinin ücretleri ne şekilde ödenmektedir?  Projenizin kabul edilmesi halinde proje uzmanı ve proje denetçisinin giderlerinin %40'lık kısmı İKSAD bütçesinden, %60'lık kısmı proje ekibi tarafından karşılanmaktadır. Yönetim kurulunun gerekli görmesi halinde katkı miktarı %50'ye kadar çıkarılabilmektedir.

7- Proje uzmanı ve denetim giderleri ne kadar tutmaktadır? Bu miktarı etkileyen en önemli iki etken projenizin büyüklüğü ve süresidir. Danışmanlı ve denetim şirketleri/bağımsız uzman ve denetçiler fiyatlandırmayı her bir projeye göre ayrı ayrı yapmaktadırlar. Başvurunuzun kabul edilmesi halinde İKSAD tarafından her bir proje için farklı şirket ve danışmanlardan fiyat talep edilmektedir. İstediğimiz standartta kaliteli hizmeti alabileceğimiz en uygun teklifi veren şirketle/danışmanla her bir proje için ayrı olmak üzere tarafımızca sözleşme yapılmaktadır. Fiyatlandırma konusunda fikir vermesi bakımından örneğin tarih alanında 3 ay süren bir proje için danışmanlık ve denetim şirketi 1300 TL'kadar maliyet çıkarmıştır. Fizik alanında 10 ay süren bir başka proje için farklı bir danışmanlık ve denetim şirketi ise 2440 TL'lik bir maliyet çıkarmıştır. Bu maliyetlerin %40'ı İKSAD tarafından, %60'ı proje ekibi tarafından ödenmelidir.

8- Projem için bana ne kadarlık bir bütçe ayırabilirsiniz? RC Kategorisinde başvurusu yapılan projeler için herhangi bir ücret ödenmemektedir. RA ve RB kategorisinden farklı olarak projenin gerçekleşmesine yönelik tüm giderler proje ekibi tarafından karşılanmaktadır. RC programında İKSAD olarak yalnızca sizlere kurumsal destek sağlayarak projenizin akredite edilmesini sağlamaktayız. 5. maddede de belirtildiği üzere proje uzmanları ve proje denetçileri, proje danışmanlık ve denetim firmalarından hizmet alımı şeklinde yapılmaktadır. Yıl içinde İKSAD bünyesinde yürütülen 200'den fazla projenin takip ve kontrolünü proje danışmanlık şirketinden satın aldığımız hizmetle yapmaktayız. Proje danışmanlık şirketleri her bir proje için (lütfen 7. maddeyi dikkatle okuyunuz)  ayrı bir takip ve denetim fiyatı uygulamaktadırlar. RC kategorisi kapsamında projenizin takip ve denetim süreci için danışmanlık şirketinin talep edeceği ücretin %40'ı İKSAD tarafından %60'ı proje ekibi tarafından ilgili firmaya ödenmelidir.

9- Proje önerimi size teslim ettikten sonra Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde ne zaman uygulamaya başlayabilirim? Proje önerinizin tesliminden itibaren genellikle en çok 15 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz olarak tarafınıza dönüş yapılmaktadır. Kararımızın olumlu olması halinde derhal projeye başlamanızı beklemekteyiz

10- Projemin süresi ne olmalıdır? Proje için bizim tarafımızca belirlenmiş bir alt ya da üst süre limiti yoktur. Bu tamamen çalıştığınız konu, proje ekibinizdeki asistanlarınızın sayısı, çalışma hızları ve sizin taktirinize bağlıdır. Bu kriterleri göz önüne alarak proje önerinizde projenin ne kadar (kaç hafta, kaç ay) süreceğini makul bir şekilde belirtmeniz gerekmektedir. Proje önerinizi değerlendiren jüri projenizin kabul edilmesinden önce sürede revizyon (azaltıp, arttırma) talep edebilir.

11- Projemde en çok ya da en az kaç kişi görevlendirebilirim? 9. soruda olduğu gibi bu da tamamen projenizin konusu ,büyüklüğü, çalışanların hızı ve niteliklerine bağlıdır. Bizlerin belirlediği herhangi bir alt ya da üst proje çalışanı sayısı bulunmamaktadır. Projenizin en sağlık biçimde takvime uygun olarak yürütülebilmesi için  makul sayıda asistanla çalışabilirsiniz

12-Yalnızca mühendislik, tıp gibi uygulamalı alanlarda mı projelerle başvurabiliriz? Bilimsel ve etik ilkeler çerçevesinde hazırlanarak uygulanması şartı ile bilimin tüm alanlarından projeleri desteklemekteyiz. Proje, kimya alanında laboratuvarda deneysel bir çalışma  olabileceği gibi işletme alanında bir tüketicinin satın alma davranışının tespitine yönelik gözlem ya da anket çalışması olabileceği gibi edebiyat alanında şiir derlemesi de olabilir. Destek notasında tüm özgün bilimsel çalışmalara eşit mesafede durmaktayız

13- Projem tarafınızca kabul edilip karşılıklı sözleşme imzalandıktan sonra herhangi bir sebeple proje bütçem iptal edilebilir mi, azaltılabilir mi? Projenin yürütücüsü ve uygulayıcısı olarak sizler ve projenizin destekleyicisi olarak bizler karşılıklı iyi niyet ve dürüstlük ilkelerine göre hareket ettiğimiz sürece bu hususta her hangi bir problem yaşanmayacaktır. Taraflar olarak mazur görülebilir mücbir sebepler dışında proje uygulama takvimine ve karşılıklı taahhütlerimize riayet etmemiz son derece önemlidir. Bugüne kadar desteklediğimiz projelerin iptali söz konusu olmamıştır. 

14- Proje sonunda beklediğimiz (proje önerisinde belirttiğimiz) çıktıları/sonuçları alamamamız durumunda bize verdiğiniz desteğin karşılığında herhangi bir tazminat ödeme gibi yükümlülüğümüz var mıdır? İKSAD olarak ülkemizin gelişimine katkıda bulunacağını düşündüğümüz tüm projeleri bütçe imkanlarımız doğrultusunda desteklemekteyiz. İKSAD'ın her kademesinde bilim insanı olarak bizler görev yaptığımız için bilimsel bir verinin nasıl elde edildiğini, her denemede/çalışmada beklenen sonuçların alınamayacağını; araştırma sürecinde ya da sonunda herhangi bir aksaklıkla karşılaşılabileceğini, bunun bir başarısızlık olmayıp aksine başarıya giden yolda bir basamak olduğunu da en iyi bilenlerdeniz. Bu sebeple projenize vereceğimiz desteğin aksi bir veri/bulgu elde edilmesi durumunda iadesinin talep edilmesi söz konusu değildir.

15- Projemizin kabul edilmesi ve çalışmaya başlamamızın ardından süreç nasıl işleyecektir? Proje uzmanı ya da proje denetçisi çalışmalarımıza sürekli müdahil olacak mıdır? Projenizin kabul edilip sözleşmenin imzalanmasının ardından süreç şu şekilde işleyecektir

- Sözleşmenin imzalanmasının ardından proje önerinizin kabul edildiğine dair tarafınıza resmi bir üst yazı verilecektir.

- Bu üst yazı size teslim edildikten sonra proje önerinizde belirttiğiniz tarihte ekibinizle beraber projenize başladığınızı bildirmenizi rica etmekteyiz. Sonrasında belirli aralıklarla proje uzmanımız sizden proje ilerleme raporunuzu göndermenizi  talep edecektir. Projenizde inşaat, robot/makina yapımı, arkeolojik kazı gibi faaliyetlerin de olması halinde proje uzmanları zaman zaman sizleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde göreceklerdir. Bunun dışında genellikle proje uzmanı ve proje denetçileri sizin göndereceğiniz proje ilerleme raporları ile projenizin gözetim ve denetimini sağlayacaklardır. 

- Proje uzmanı ve denetçileri belirli aralıklarla sizden talep edecekleri ilerleme raporlarını, kendi görüşleri ile bilim kurulumuza ileteceklerdir. Ancak gerek proje uzmanları gerekse de proje denetçilerimizin gerekli gördükleri durumlarda ek bilgi ve belge talep edeceklerdir.

- Belirli aralıklarla göndereceğiniz proje ilerleme raporları ve bu raporlara ilişkin proje uzmanı ve bilim kurulumuzca yazılan raporlara resmi evrak numarası verilerek arşivlenecektir. 

- Proje bitiminde sizden proje raporu yazmanız talep edilecektir. Proje raporunu yazarak bize teslim etmenizin ardından raporunuza ISBN numarası tahsis edilerek yayınlanacaktır. 

- Tarafımızdan mühür ve ıslak imza ile tasdik edilmiş ve ISBN olarak yayınlanmış  Proje raporunuz, proje tamamlama sertifika ve üst yazılarınız sizlere teslim edilmesi ile süreç tamamlanacaktır.

16- Projemdeki bulguları bir dergide ya da genişleterek kitap şeklinde başka bir yerde yayınlatabilir miyim? Projenizdeki veriler ve bulguları dilediğiniz kitapta, dergide ya da farklı bir mecrada da ticarete konu etmemek şartıyla yayınlayabilirsiniz (Projenin bir kitap çıkarılması şeklinde olması dışında). Telif hakları bakımından İKSAD olarak bilginin paylaşarak artacağı ve katma değere oluşturacağına olan inancımız sebebiyle bu hususta sizden herhangi bir taahhüt almamaktayız. 

17- Bu projenin tamamlanmasının ardından bana vereceğiniz belgelerin geçerliliği ne olacaktır? İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği 2010 yılında kurulmuş, 700'ün üzerinde akademisyen bilim kurulu üyesi olan ve 23 ülkede  bilimsel faaliyet gösteren Türkiye merkezli (TC. İçişleri Bakanlığı Kütük No: 02.006.106) saygın bir kuruluştur. Projenizin tamamlanmasına ilişkin vereceğimiz resmi belgeler akademik yükselme (doçentlik, profesörlük atamaları dahil) ve 2020  akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır (lütfen ilgili yönetmeliklerdeki proje süresi şartlarını okuyunuz).

18- Proje öneri formu ve diğer matbu formları nereden temin edebiliriz? Proje öneri formunu buraya TIKLAYARAK indirebilirsiniz. Projenizin kabul edilmesi halinde diğer matbu belgeler tarafınıza email olarak iletilecektir

proje akış.png