2020-2021 Burs Başvurusu

2020 yılı için devlet üniversitelerinde öğrenim gören yüksek lisans (master) ve Doktora (PhD)  (formasyon programları ve tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç) öğrencilerine verilir:

Yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören öğrencilerden; başka herhangi bir resmi veya özel kuruluştan burs almayan, herhangi bir firma veya kuruluşta çalışmayan, lisans bitirme veya yüksek lisans genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3.60 veya 100 üzerinden en az 90 olan öğrenciler sunmuş olduğumuz Yüksek Lisans ve Doktora Burs programına başvurabilir.

Her yıl burs verilecek şehirler yönetim kurulu kararı ile belirlenmekte ve bu şehirlerde bulunan üniversitelerde eğitim alan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilmektedir. 2020-2021 Eğitim dönemi için Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Şırnak, Tunceli, Yozgat, Zonguldak illeri burs kapsamına alınmıştır.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Burs Başvuruları 10-25 Mart 2020 tarihleri arasında online olarak alınacaktır.

Mevcut bursiyerlerimizin yeniden başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • T.C. Vatandaşı, Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak

 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak

 • Başka bir kamu kurumu veya özel kurumdan burs almamak

 • Yüksek Lisans için: Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75 olması)

 • Yüksek Lisans (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.60 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 90) olması

 • Doktora için: Lisans ve yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.60 (100 üzerinden not veren üniversitelerde en az 90 olması)

 • Doktora (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.60 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 90) olması

 • Öğrencinin ailesinin, öğrenci olunan şehirde ikamet etmiyor olması

 • Yaş sınırı: Yüksek Lisans için 26, doktora için 30 yaşı aşmamış olmak

 • Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Şırnak, Tunceli, Yozgat, Zonguldak'ta bulunan üniversitelerden birisinde eğitim alıyor olmak

BAŞVURU VE SÜREÇ

 • Adayların 10 Mart 2020 tarihinden itibaren en geç  25 Mart 2020 tarihine kadar email olarak iksadburs@gmail.com adresine burs başvurularını yapmaları gerekmektedir.  

 • Aday öğrenciler, başvuru formunda verdikleri bilgilere göre İKSAD tarafından ön elemeye tabi tutulacaktır.

 • Ön elemeyi geçen adaylara, mülakata girmeye hak kazandıkları  sms veya e-posta ile bildirlecektir.

 • Mülakata katılmaya hak kazandığı sms veya e-posta ile bildirilen öğrenciler aşağıda “Eklenecek Belgeler” bölümünde belirtilen belgeler ve başvuru formu ile hazırlayacakları dosyalarını kendilerine bildirilen tarihe kadar İKSAD’a gönderecektir. (Mülakata çağrılan adayların ulaşım ve konaklama giderleri İKSAD tarafından karşılanacaktır)

 • Adayın verdiği bilgilerin yanlış olduğu ve burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edildiği an, hangi aşamada olursa olsun adaylığı düşecektir.

Başvuracak öğrencilerin dikkatine:

Ön başvuru için yalnızca BAŞVURU FORMUNU doldurarak yapınız. Ön başvurunuzun kabul edilmesi halinde aşağıdaki belgelerin elektronik kopyasını ön başvurunuzun  iksadburs@gmail.com adresine “Burs Başvurusu İsim Soyisim” konusu ile ekli dosyalar halinde gönderiniz. BAŞVURU FORMU için TIKLAYINIZ

BELGELER (ön başvurunuzun kabul edilmesi halinde istenilecektir)

İKSAD internet sayfasından doldurulacak, çıktısı alınıp imzalanacak “İKSAD Burs Başvuru Formu”na aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

 • Yüksek Lisans ve Doktora programına kayıtlı öğrenciler için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript)

 • Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesi (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömestir, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)

 • Tüm adaylar:

  • İki öğretim üyesinden alacakları referans mektuplarını,

  • Uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve neden bu dalda yüksek lisans/doktora yapmak istediklerini/yaptıklarını ve eğitimleri sırasındaki beklentilerini anlatan kısa metni,

  • Özgeçmişlerini,

  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

  • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı, fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)

 

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Online burs başvurusu hakkındaki sorularınız için bize iksadburs@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Burs tahsisi, koşullarda değişiklik ve burs miktarı gibi hususlarda Yönetim Kurulu tam yetkilidir.

BURSUN ÖDENMESİ

Burs almayı hak eden öğrencilerimize bursları  iki dönem halinde  (2020 yılı için Ekim-Kasım-Aralık ) ve (2021 yılı için Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) burs ödemesi yapılır. Bu program toplam 7 aylık ödemeyi kapsamaktadır.

2020-2021 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 10-25 Mart 2020

2020-2021  Öğretim Yılı Y. Lisans  Aylık Burs Miktarı: 600 TL

2020-2021  Öğretim Yılı Doktora Aylık Burs Miktarı: 750 TL

BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN ​

GENEL ŞARTLAR

 • Türk soylu olup bağımsız Türk devletlerinden birinin vatandaşlığında bulunmamak

 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

 • Başka bir kamu kurumu veya özel kurumdan burs almamak,

 • Yüksek Lisans için: Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.00 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75 olması),

 • Yüksek Lisans (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olması,

 • Doktora için: Lisans ve yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not veren üniversitelerde en az 75 olması)

 • Doktora (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olması,

 • Yaş sınırı: Yüksek Lisans için 26, doktora için 30 yaşı aşmamış olmak,

​​

GEREKLİ BELGELER

 • İKSAD Yabancı Uyruklu Burs Başvuru Formu'na (başvuru formu talep eden adaylara email ile gönderilecektir) aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

 • Yüksek Lisans ve Doktora programına kayıtlı öğrenciler için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript) 

 • Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesi (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömestir, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)

 • İki öğretim üyesinden alacakları referans mektuplarını,

 • Uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve neden bu dalda yüksek lisans/doktora yapmak istediklerini/yaptıklarını ve eğitimleri sırasındaki beklentilerini anlatan kısa metni,

 • Özgeçmişlerini,

 • Anne baba kimlik/pasaport (uyruğunda bulunduğu ülkeye ait) fotokopisi 

BAŞVURU VE SÜREÇ

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların süresi 15-30 Aralık 2019 tarihleri arasında  iksadburs@gmail.com adresine gerekli belgelerle başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Çeşitli sebeplerle aileleri ile iletişim kuramayan adayların "anne-baba kimlik belgeleri" gönderemeyeceklerini beyan etmeleri halinde bu belgeler (anne baba kimliği) istenmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ ADIMLARI TAKİP EDİNİZ

ADIM

1

Yukarıdaki şartları dikkatle okuyunuz. Şartlarınız tutmuyorsa hiç bir şekilde başvuruda bulunmayınız. Gerekli şartları sağlamayanlar ya da süresi içerisinde başvuru yapmayanları başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Şartlarınız tutuyorsa lütfen aşağıdaki adımları izleyerek başvurunuzu yapınız

ADIM

2

Aşağıdaki belgeleri hazırlayarak PDF formatında 10-25 Mart 2020 tarihleri arasında iksadburs@gmail.com adresine mail olarak gönderiniz

- Transkript

- Öğrenci belgesi

- İki öğretim üyesinden alacağınız referans mektubu

- SGK hizmet döküm belgesi (e-devlet üzerinden alınmalıdır)

- Özgeçmiş

- Başvuru formu (indirmek için tıklayınız)

- Hedef mektubu (bu mektupta halen neden bu programda eğitim aldığınız, geleceğe yönelik hedefleriniz anlatılmalıdır)

- Bir adet vesikalık fotoğraf (JPG formatında)

Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır

ADIM

3

Başvurunuz bize ulaştıktan sonra tarafınıza belgelerinizin alındığına dair mail gönderilecektir. Ön inceleme sonrasında eksik bilgi veya belge ile yapılan başvurular iptal edilerek, usulüne uygun olan başvurular değerlendirilmek üzere burs kuruluna gönderilecektir. Burs kurulunca başvuruları uygun bulunan adaylar 1 Haziran 2020 tarihinde web sitemizde ilan edilecek ve sonrasında mülakata çağrılacaklar. Mülakata çağrılmanız halinde ulaşım giderleriniz İKSAD bütçesinden karşılanacaktır. Mülakatı olumlu sonuçlanan adaylara Ekim 2020 ayından itibaren burs ödemeleri yapılmaya başlanacaktır.