İksad kimdir ?

2010 yılında kurulan İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği (İKSAD), Türkiye merkezli ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren genç ve dinamik bir organizasyondur.  Farklı disiplinlerden ve ülkelerden çok sayıda akademisyen, yazar, diplomat, bürokrat ve iş adamlarından oluşan yapısı ile özellikle sosyal problem çözümü ve ekonomik gelişme gibi konular üzerine stratejiler belirleyen ve ilgili makamlara imkanlar ölçüsünde çözüm önerileri sunan organizasyonumuz pek çok alanda faaliyet göstermektedir. 

Uluslararası ilişkiler, sosyal ve çevresel performans, ekonomik kalkınma, endüstri ve sürdürülebilirlik temel çalışma alanlarımızı oluşturmaktadır. 

İyi eğitim almış seçkin bir insan kaynağına sahip olan İKSAD halen bir çok bilimsel ve sosyal projenin yürütücülüğünü de yapmaktadır. Faaliyet çeşitliliğimiz sebebiyle sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumları özel sektör, yerel yönetimler gibi çok sayıda kurumla yakın ilişki ve iletişim içerisindeyiz.

Bizimle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz

www.iksad.org.tr

Paylaştıkça büyüyoruz, büyüdükçe paylaşıyoruz

Misyonumuz

Dünyanın her yerinde

Herkesin katılımına açık olan hoşgörülü toplumlar inşa etmeye çalışmaktayız

Hukukun üstünlüğünü güçlendirmeye çalışıyoruz

İnsan haklarına, azınlıklara ve farklı  görüşlere saygılı, demokratik olarak seçilmiş hükümetleri destekleyen bir organizasyonuz

Siyasi, hukuki ve ekonomik sistemlerde daha fazla adalet sağlayan ve temel hakları koruyan kamu politikalarını şekillendirmeye yardımcı oluyoruz.

Adalet, eğitim, halk sağlığı ve bağımsız medyayı geliştirmek için girişimlerde bulunuyoruz

Yolsuzluk ve bilgi özgürlüğü gibi konularda sınırlar ve kıtalar arasında ittifaklar kuruyoruz.

Dünyanın her yerinde çalışan IKSAD, marjinal toplumlarda insanların yaşamlarını koruma ve iyileştirme konusuna büyük önem vermektedir.

 

Değerlerimiz

Temel insan haklarına, insan onuruna ve hukukun üstünlüğüne inanıyoruz

Bütün insanların sivil, ekonomik ve kültürel yaşama tam olarak katılma özgürlüğüne sahip oldukları bir topluma inanıyoruz.

Irk, sınıf, cinsiyet, cinsel yönelim ve vatandaşlık da dahil olmak üzere çok sayıda çizgiyi kesen eşitsizlikleri ele aldığımızı düşünüyoruz.

İnsanların ve toplulukların kendi adlarına değişim için yaptıkları tüm legal faaliyetleri destekliyoruz

Toplumsal barış için en kritik tehditlere hızlı ve esnek bir şekilde yanıt verdiğimize inanıyoruz.

Tartışmalı konuları ele almayı ve kök nedenleri ele alan ve sistemik değişimi ilerleten cesur, yenilikçi çözümleri desteklediğimize inanıyoruz.

Eleştirel tartışmayı teşvik etmeye ve farklı görüşlere saygı göstermeye inanıyoruz

Yetenekli gönüllülere ihtiyacımız var

katıl